mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 04 Ara Çrş, 2019 18:04

Abi, geçen haftaki habeden anladığım kadarıyla, Mersin için düşünülen raylı sistem projeleri üç parçadan oluşuyor..
  • M1 Mezitli-Gar Metrosu: 13,4 kilometre uzunluğundaki hattın tamamen yer altından gitmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan onayı çıkan hat için 2020 yılında temel atılması hedefleniyor. Yaklaşık rotası sanırım şöyle: https://www.google.com/maps/dir/36.8041 ... m2!4m1!3e2
  • TOPLAM: 28,6 kilometre raylı sistem
Haber: https://www.haberturk.com/mersin-haberl ... -vuracagiz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro Projesini 3 etap olarak yapmayı planladıklarını belirterek, “2020 yılında kazmayı vuracağız. Kredi arayışlarımız yurtdışından. Krediyi de oradan bulalım, inşaatı da o firma yapsın, finansman ve işin yapımını bir yere vermek istiyoruz” dedi.

Başkan Seçer, katıldığı bir televizyon programında hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları hizmetleri anlattı. Programda borçlanma yetkisine değinen Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisinden borçlanma yetkisini temmuz ayında aldığını belirterek, “Geçtiğimiz haftaya kadar da kullanmadım, çünkü bankalardan tefeci faizi oranında teklifler geliyordu. Bunu kullanmam mümkün değildi. İller Bankası’ndan teminat mektubu isteniyordu. Onu da alamıyordum ama geçtiğimiz hafta hem İller Bankası’nda bu konuda yaptığımız girişimlerle bir miktar teminat mektubu aldık hem de oturduk özel bankalarla pazarlıklar sonucu uygun rakamlarla aldık, kullandık. Tabii kamu bankaları belediyelerimize kapalı. Kamu bankalarından yararlanamıyoruz. Bu önemli bir sıkıntı” diye konuştu.

Metro Projesini de anlatan Seçer, Mersin için önemli bir yatırım olan metroyu 3 etap düşündüklerini söyledi. Seçer, “Toplam 28,6 kilometre. Bunun 7,5 kilometresi zemin üstü metro, 13,4 kilometresi yeraltı raylı sistemi, 7,7 kilometresi de tramvay. Mersin’de sahil şeridinde doğudan batıya 13,4 kilometre yer altından gelecek ve daha sonra yer üstünden 7,5 kilometre Şehir Hastanesine doğru yüzeyden gidecek. Yine üniversite hastanemize ve üniversitemize bir tramvay hattı planlıyoruz. 2020 yılında kazmayı vuracağız. Burada farklı bir yöntemle bu işi yapmak istiyoruz. Kredi arayışlarımız yurt dışından. Krediyi de oradan bulalım, inşaatı da o firma yapsın, finansman ve işin yapımını bir yere vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Otobüs alımı için ilana çıktıklarını ve toplam 100 otobüs alacaklarını dile getiren Seçer, “Bu yıl içerisinde 73 otobüs alımı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde de 27 otobüs, toplam 100 otobüs alacağız. Hem otobüs kafilemizi yenileyeceğiz, eksiğimiz var, hem güzergahları takviye etmiş olacağız hem de modeli geçmiş ya da eskimiş otobüslerimizi devre dışı bırakacağız. Toplu taşımayı metro, otobüs, bir konsept olarak düşünüyoruz ve 5 yılın planlamasını yaptık. 2019-2024 arası neler yapacağımız, kaç otobüs alacağımız belli, alıma da çıktık. Daha önce önümde bulduğum bir proje vardı. Henüz bir şey yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı bizim dönemde yatırım programına aldı bu projeyi. Ama biz onun üzerinde revizyon yaptık. Daha çok sosyoekonomik olarak gelişmişlik düzeyi az bölgelere de metroyu soktuk. Şehir Hastanesi hattı, bizim Akdeniz ilçemizden geçiyor ve son derece düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgeler. Metroyu sadece bir ulaşım projesi olarak görmemek lazım. Kentin gelişim projesi, aynı zamanda bir sosyal proje olarak da değerlendirmek lazım. Bunu önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 06 Oca Pzt, 2020 10:28

Mersin Metrosu'nun Mezitli-Gar etabı için 31 Aralık günü ihaleye çıkılmış: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/Ihal ... index.html
(Filtrele'nin altında Yapım ve İdarenin İli'nde Mersin seçilince, en üstte bu ihale çıkıyor..)

İhalenin 27 Şubat'ta gerçekleşmesi durumunda, itirazlar falan derken Temmuz'da temel atılsa, üstüne de 3,5 yıl (1.260 gün) olarak öngörülen yapım işi 4,5 yılda tamamlansa, 2025 yılının başlarında metronun faaliyete geçtiğini görebiliriz inşallah..

Böylece, İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Adana'dan sonra altıncı bir kentimizde (bu arada Konya metrosu tamamlanırsa, yedinci) metro olacak..

Hayırlı olsun..
DEMİR YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MERSİN TCDD GARI - MEZİTLİ ARASI LRT METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA VE METRO ARAÇLARININ TEMİNİ yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 6 aday teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/714553
1-İdarenin
a) Adresi : PALMİYE MH. 1219 SK. BİLGEN APT. NO:9 33110 KİREMİTHANE YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3245333801 - 3242381640
c) Elektronik Posta Adresi : ulasim@mersin.bel.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık olarak 13,4 km uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan kent içi LRT Metro Hattı ve 15 adet (toplam 60 araç) dörtlü metro dizini temini, tüm sistemin montajı ve işletmeye alınması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MERSİN / MERKEZ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1260 (bin iki yüz altmış) takvim günüdür.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Palmiye Mah.1219 sok No: 9 Yenişehir MERSİN
b) Tarihi ve saati : 27.02.2020 14:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
380.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
Adayın cirosunun 850.000.000 TRY (Türk Lirası) , yapım işleri cirosunun ise 600.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 1.300.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A VI Grubu (Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) ve/veya D Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan VI (Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mimar diplomalarıdır.

5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Palmiye Mah.1219 sok No: 9 Yenişehir MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

10. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kullanıcı avatarı
Esat
Pir-i Seyyâh
Mesajlar: 17438
Kayıt: 17 Eyl Pzt, 2007 13:37

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Esat » 06 Oca Pzt, 2020 10:44

hayırlı olsun bakalım :)

Hector Troas
Sezonluk Yolcu
Mesajlar: 309
Kayıt: 27 Ara Cum, 2019 10:20

13 NUMARA MERSİN

Mesaj gönderen Hector Troas » 07 Oca Sal, 2020 08:22

Mersin sert girmiş. Direk metro ile başlamış. Helal olsun. Uzun zamandır konuşulan bir iş idi. Havaray mı olsun tramvay mı olsun derken, metro ile başlamaları takdire şayan. Mersin, oldukça büyük bir şehir. Bu proje hayata geçerse, Akdeniz boydan boya raylı şehirlerle dolmuş oluyor. Antalya, Mersin, Adana. Geriye Hatay kalıyor. Osmaniye, Adana sayılır.

Bir bölgede 3 raylı şehir olması o bölge açısından iyi bir seviye olduğunu gösterir. Marmara'da bile 3 şehirde var. İstanbul, Kocaeli, Bursa. Sakarya olursa, 4 olacak. Başka da yok. Balıkesir'de bir proje vardı ama hayata geçmedi yıllarca.

Bölge demişken İç Anadolu en iyi. Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri. 4 oldu. Başka da olmayacak sanırım. Sivas'ta düşünülüyordu ama somut adım yok. Raylı sistemi olmayan tek bölge Doğu Anadolu kaldı. Diyarbakır'a yıllarca izin verilmiyor. Erzincan ve Erzurum'da projeler var ama eski bakanın gazlamasıyla olan şeylerdi. Şimdi ne olur bilmem. Güneydoğu Anadolu'yu ise Gaziantep kurtarıyor. Şanlıurfa'daki düşünceler hayata geçmedi. Karadeniz'de Samsun tek ! Trabzon hayal.

Sonuç olarak 13. şehir Mersin olacağa benziyor. raylı sistemi olan 12 şehir şöyle:

1-İstanbul
2-Ankara
3-İzmir
4-Bursa
5-Adana
6-Antalya
7-Konya
8-Kayseri
9-Eskişehir
10-Samsun
11-Gazianteo
12-Kocaeli

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 19 Mar Prş, 2020 09:51

Engin Y yazdı:
06 Oca Pzt, 2020 10:28
Mersin Metrosu'nun Mezitli-Gar etabı için 31 Aralık günü ihaleye çıkılmış: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/Ihal ... index.html
(Filtrele'nin altında Yapım ve İdarenin İli'nde Mersin seçilince, en üstte bu ihale çıkıyor..)

İhalenin 27 Şubat'ta gerçekleşmesi durumunda, itirazlar falan derken Temmuz'da temel atılsa, üstüne de 3,5 yıl (1.260 gün) olarak öngörülen yapım işi 4,5 yılda tamamlansa, 2025 yılının başlarında metronun faaliyete geçtiğini görebiliriz inşallah..
İlgisiz bir haber okurken Mersin'deki ihale aklıma geldi..

İhalenin 27 Şubat'ta gerçekleştirilmesi için 31 Aralık günü duyuru yapılmıştı..

İhaleye iki hafta kala, yani 14 Şubat'ta, 20 günlük bir erteleme kararı çıkmış, yani ihale 18 Mart'a kalmış: https://www.haberturk.com/mersin-haberl ... -ertelendi
Çin'de binden fazla kişinin ölümüne yol açan 'korona virüs' (Covid19) salgını, Mersin Metro Projesi'ni de etkiledi. 2019 yılı yatırım programına alınan ve Cumhurbaşkanlığınca da onaylanan 'Mersin Metro Projesi'nde, daha önce son başvuru tarihi 27 Şubat olarak açıklanan ön yeterlilik ihalesinin, 20 gün süreyle ertelendiği ifade edildi.

İhalenin ertelenmesine, Uzak ve Yakın Doğu ülkelerinin dünya inşaat pazarındaki ağırlıklarının yüzde 50'nin üzerinde olduğu, bu bağlamda Çin başta olmak üzere Uzak ve Yakın Doğu ülkelerinde ortaya çıkan ve dünya genelinde etkili olan 'korona virüs' salgınına bağlı oluşan seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle söz konusu ihalede rekabet ortamının daha iyi oluşturulabilmesinin gerekçe gösterildiği öğrenildi.
Bu ertelemeden sadece iki gün sonra çıkan habere göre ise ihale KİK tarafından tamamen iptal edilmiş: https://www.mersinhaber.com/haber-mersi ... ldi/392235
Mersin'de yıllardan bu yana yapılması planlanan ve önümüzdeki ay ilk somut adım olan ihalenin yapılmasına günler kala Ankara'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günler Çin'de görülen koronovirüs nedeniyle ihalenin 20 günlük bir ertelenmeye neden olmasıyla gündeme gelen Metro ihalesi bu defa iptal kararıyla gündemde.

Ön yeterlilik ihalesi 27 Şubat’ta yapılması planlanan fakat geçen hafta yapılan açıklamada ihalenin 20 gün ertelendiği belirtildiği ihaleye alınan son bilgilere göre ihaleye katılmak için yaklaşık kırka yakın firmada dosya alındığı öğrenildi.

Fakat dün Kamu İhale Kurumu'ndan gelen haberlere Dev İnşaat Taah. İth.İhr. Sar. Tic. Ltd. Şti’nin ihalede rekabet kurallarına aykırı tutum olduğu iddiası üzerine, Kamu İhale Kurulu yaptığı inceleme sonrasında ihalenin iptaline karar verdi.

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 19 Mar Prş, 2020 09:59

İhalenin iptaline sebep olan, Dev İnşaat Taah. İth.İhr. Sar. Tic. Ltd. Şti. adlı şirket galiba bu: https://www.devinsaat.com.tr

Bu şirketin bu ihaleye nasıl girebildiğini anlayamadım, ama bir de bunların itirazıyla ihale tamamen iptal edilmiş..

Gerçi şu korona ortamında zaten işe kısa sürede başlanamayacak, ama böyle bir şirketin itirazıyla ihale mi iptal edilir ya?

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 27 Eyl Pzr, 2020 23:16

Mersin Metrosu’nun ihalesi 9 Ekim’de: https://www.haberturk.com/mersin-haberl ... ahap-secer
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'metro projesi' için 9 Ekim'de ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Bize ek talep geldi sürenin 20 gün uzatılmasıyla ilgili. 21 Eylül'dü tarihi. Çok etkin, yetkin firmaların talebiydi bu. İnşallah 9 Ekim'de ihale olacak. Bunların aşamaları var. Kısa süre içerisinde nihayetlendiririz ve bir an önce kazmayı vururuz" dedi.

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 09 Eki Cum, 2020 14:25

Mersin Metrosu ihalesine 13 firma teklif vermiş: https://www.haberturk.com/mersin-haberl ... zerine-kik
Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce itiraz üzerine Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edilen ve Mersin’in en büyük projelerinden biri olan metro ihalesini bugün gerçekleştirdi. İhaleye, yerli, yabancı ve yabancı ortaklı 13 firma katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, uzun zamandır beklenen metro ihalesine çıktı. “Mezitli - 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” ihalesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda basına açık olarak gerçekleştirildi ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi ile Akdeniz ilçesi tren garı arasını kapsayan 13,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan kent içi HRS Metro Hattı, yeraltı otopark ve transfer yapıları ile alan dahilindeki diğer yapıların yapılması, tüm sistemin montajı ve işletmeye alınması işini kapsayan ihaleye yerli, yabancı ve yabancı ortaklı 13 firma katıldı.

İhale komisyonu, ilk aşamada ihaleye katılan 13 firmanın teklif zarflarını tek tek açarak, şartname koşullarının yerine getirilip getirilmediği ve eksik evrak olup olmadığını kontrol etti.

Dosyaların tamamının açılmasının ardından kısa bir açıklama yapan İhale Komisyonu Başkanı, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mezitli - 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşinin ön yeterlilik kısmı son bulmuştur. Ön yeterlilik ihalemize yerli ve yabancı 13 firma katılım sağlamıştır. Açılan tüm dosyalar ayrıntılı olarak komisyonumuz tarafından incelenip, en kısa zaman ihalenin ikinci aşaması olan teknik ve mali yeterlilik kısmına davetlerimiz yapılacaktır. Mersinimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 09 Eki Cum, 2020 14:38

Öncelikle, hayırlı olsun, inşallah ihale olumlu sonuçlanır, temel atılır ve proje hayata geçirilir..

Bahsi geçen 11 durağı da aşağıdaki görsellerden yola çıkarak buldum..

Mezitli - Babil - Fuar - Marina - Liseler - Forum - Türk Telekom - Tulumba - Özgür Çocuk Parkı - Gar - 3 Ocak

Resim

Resim

İlk harita, bugün ihalesi yapılan 11 duraklık kesime ait; ikinci haritada ise 2018 yılındaki ilk projede yer alan tüm durakların adları gösterilmiş..

Uğur
Serbest Geçiş
Mesajlar: 505
Kayıt: 07 Şub Cmt, 2015 00:47

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Uğur » 09 Eki Cum, 2020 15:14

Teklif verenler arasında Cengiz, Nurol, Alarko, Doğuş+Yapı Merkezi, Gülermak+Ortağı yabancı firma var. Bu şirketler finansmanı da kendi bulup öyle geleceklerdi.

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 09 Eki Cum, 2020 16:10

Uğur yazdı:
09 Eki Cum, 2020 15:14
Teklif verenler arasında Cengiz, Nurol, Alarko, Doğuş+Yapı Merkezi, Gülermak+Ortağı yabancı firma var. Bu şirketler finansmanı da kendi bulup öyle geleceklerdi.
Evet Uğur Bey, büyük müteahhitlik firmaları ihaleye ilgi göstermiş: https://www.gazetekritik.com/yerel/mers ... 24183.html
-DILINGAN CONSTRUCTION INT+KİSKA-KOM İNŞ. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI

-CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

-ZİVER İNŞAAT TAAH. MAD. TURZ. PAZ.SAN.TİC. A.Ş.

-CHİNA OVERSEAS ENGİNEERİNG GROUP CO. LTD+CHİNA CAMC ENGINEERING CO. LTD+ SİSTEM ELEKTROMEKANİK TESİS İŞ

-GÜLERMAK AĞIR SAN.+ SINOHYDRO CORPRATION İŞ ORTAKLIĞI LTD

-DİDO- RAY, EDERAY, HKS ANKARA İNŞ.- EN-EZ İNŞAAT VE ARDALYA İŞ ORTAKLIĞI

-DOĞUŞ İNŞ. VE TİC. A. Ş. -YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ORTAK GİRİŞİMİ

-SMU ENGEOCOM LTD. + MET-GÜN İNŞ. TAAH. VE TİC. A.Ş İŞ ORTAKLIĞI

-HSY YAPI İNŞ. SANA.+ ERMİT MÜH. İNŞ.+ ARAZ ENERJİ İNŞ.+ULURAY YAPI İŞ ORTAKLIĞI

-ŞENBAY MADENCİLİK TURİZM- AZER İN. SERVİS MMC

-ALSİM ALARKO SAN. TESİSLERİ VE TİC. A.Ş.

-PERS YAPI İNŞ.+ ASTRO ÜST YAPI A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI

-NUROL İNŞAAT VE TİC. A.Ş.

Engin Y
Çok Gezen, Çok Bilen
Mesajlar: 2749
Kayıt: 04 Ara Sal, 2012 10:41

Re: mer-M.02 » Mersin Metro Projesi [İhale Süreci]

Mesaj gönderen Engin Y » 14 Eki Çrş, 2020 22:14

Mersin Metro Projesi inşaat sektörünün en prestijli yarışmasında finale kaldı: https://mersin.bel.tr/haber/metro-proje ... vam-ediyor
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ulaşım alanında kentin vizyon projesi olarak adlandırdığı ve uzun süredir hayata geçirmek için yoğun çaba gösterdiği Mersin Metrosu Hat-1 Projesi, her yıl düzenlenen ve inşaat sektörünün en prestijli proje ve uygulama yarışmalarından olan “AEC Excellence Awards 2020”de son 3 proje arasına kalarak “finalist” oldu. Yurtdışından nitelikli ve saygın firmaların yoğun ilgi gösterdiği proje, bu kez de tasarım yönüyle Mersin’in adını uluslararası alanda duyurdu.

Tasarım çalışmaları Prota Mühendislik tarafından gerçekleştirilen Mersin Metrosu Hat-1 projesinin geçtiğimiz günlerde Ön Yeterlilik İhalesi yapılmıştı. Şeffaf bir biçimde sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ihaleye yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu birçok firmanın katılımıyla 13 teklif sunulmuştu.

İnşaat sektöründe son yıllarda dünya ülkelerinde tercih edilen bir tasarım teknolojisi olan BIM ile tasarlanan Mersin Metrosu Hat-1 projesi, bu kategoride yarışan 35 ülke ve 260 proje arasından finale kalmayı başardı. BIM teknolojisi sayesinde çok kısa sürede tamamlanan tasarım, yapım aşamasında karşılaşılabilecek olası sorunların çözülmesine olanak sağlıyor ve bu sayede inşaat maliyetlerini de en aza indiriyor.

Proje ve tasarım çalışmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şubesi proje kontrol birimi ile Prota tasarım ekiplerinin işbirliği ile koordineli bir şekilde 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Proje, estetik tasarımı ve optimum mühendislik çözümleri ile de jürinin büyük beğenisini toplayarak finale kaldı. Kazanan projeler 17 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan etkinlikte duyurulacak.

Cevapla

“Metro Projeleri, İhaleler, İnşaatlar” sayfasına dön